Regler

För att lajva utan målsman eller fadder (någon över 18) måste man vara 15 år fyllda. Om man vill lajva men inte har möjlighet att själv ordna en fadder så kan man kontakta en arrangör så kanske vi kan hitta en lämplig sådan.

På Heimland är det totalt förbud för att dricka alkohol överstigande lättöl och motsvarande och att uppträda berusad. Lajvet är ett latexvapenlajv enligt Pegas regler vilket innebär att endast latexvapen får bäras.

Vid strid tillämpar vi ett träffsystem som innebär att du som spelar person utan rustning tål två träffar, oavsett var du blir träffad, innan du går ner och inte kan strida mer under pågående strid. Spelar du en roll med någon form av rustning så bestäms det vid vapenkontrollen hur många träffar din roll tål. På lajvet är det tillåtet att försöka döda en roll genom snittning, men läkekunniga kan alltid sy ihop någon som inte önskar dö. Att slå ner någon genom att ”knocka” någon är tillåtet. Det går till på följande sätt; du lägger nederdelen på ditt vapen mot axeln på den du vill knocka, och säger knock. Personen du slagit ner får då på bästa sätt falla mot marken och är avsvimmad i några minuter. Den nedslagne får inte per automatik minnesförlust utan har du knockat en person framifrån så var beredd på att denne kommer minnas dig.

I övrigt hänvisas till Pegas sedvanliga regler för arrangemang inom föreningens regi:

Pegas regler

Comments are closed.