Kända byar i Heimland

Lajven i kampanjen om Heimland utspelar sig eller har utspelat sig på följande ställen:

Saltby

Saltby ligger endast en timmes resa till fot från huvudstaden Grimstad. Byn ligger nära havet och är ett välkänt stopp för de sjöfarare som inte velat anlägga den stora hamnen i huvudstaden utan hellre för in sina varor lite mer “diskret” i landet. I byn, som är något sjaskig med storstadsmått mätt, finns en handfull mindre hus och ett värdshus. Värdshuset har sällan några högre bemedlade gäster utan livnär sig på sjöfolk, lösdrivare, daglönare, skumraskare och övrigt patrask. De gäster av lite finare karaktär som av olika anledningar tvingats besöka värdshuset för en bit mat, eller ännu värre för övernattning, har efter sitt besök rest ifrån byn så fort de bara kunnat. Och då oftast med en penningpung mindre. I byn finns visserligen en officiellt utsedd sheriff men denne är lika korrupt som resten av byfolket, om inte mer. Mot rätt summa ören ser sheriffen till att statsmakten aldrig får reda på vad som sker i Saltby.

Mårdala

Då Mårdalas huvudnäring kommer från den närliggande handelsrutten mot Västmark består näst intill hela byn av krämare och försäljare. Ofta tillhör dessa ett större handelshus och agerar endast filial. En del fulspel kan uppstå mellan dessa handelsidkare, men inga större incidenter har skett hittills. Det händer att dessa posterats i Mårdala mot sin vilja.

Utöver krämare bor många andra i byn såsom prästerskap, vapenhandlare, byvakt, värdshuspersonal, jägare, underhållare och läkekunniga.
Alla i Mårdala försöker tjäna sig en hacka på handelsrutten och har för avsikt att hålla det så. Skulle något hota detta kommersiella lugn kan en hel del oheliga allianser slutas mellan parter för att skydda det gemensamma intresset. Stök och bråk innebär förlorad inkomst, bara tanken på detta får det att knyta sig i magen på byns affärsinnehavare.

Större spörsmål och dispyter avgörs i byrådet.  Om du är bofast har du rätt att rösta och språka i byrådet. I Mårdala finns en byvakt som leds av en kapten. I händelse av brott är det kaptenens uppgift att även tjänstgöra som lagman.
Den senaste tiden har varit något osäker.

Mårdala var för ett halvt år sedan ansatt av ett rövarband av västmarkare. Dessa rövare ställde till med oreda, överföll handelsresande och folket i Mårdala skickade desperata bud till huvudstaden om hjälp. Men innan hjälpen hann anlända lyckades byn få till en uppgörelse med rövarna och rövarna eskorterades till huvudstaden. Där visade det sig att de blivit utdrivna ur Västmark då de vägrat underkasta sig klan Fyre, en klan som tagit makten i Västmark och nu utgör ett reellt hot mot Heimland.

Kullabro

Kullabro är en mindre ort som ligger strax utanför den större orten Kullabo/Kullamo (de som bor där är lite osams sinsemellan vad det egentligen heter!) i centrala Heimland.
Byn har inte legat där så länge, ungefär tre år. Då brann Kullabos värdshus ner och invånarna har av vidskeplighet inte vågat bygga ett nytt värdshus där. De bestämde sig helt sonika för att bygga ett värdshus en bit bort vid en större väg och döpte platsen till Kullabro. I byn bor numera ungefär 70 personer och det fungerar lite trevande framåt. Värdshuset får leveranser ifrån Kullabo och på grund av den stora vägen så går affärerna ganska bra, då det passerar en del resande. Under lajvet Heimland: Möten bestämdes det att byn skulle lyda under ätten Hjortfana.
I byn bor det lite blandat med folk. Allt från värdshuspersonal ledda av en mycket företagsam och arbetsam värd, smeden som säljer sina produkter till resande och bofasta, trubadurer som ofta stannar en längre tid och spelar på värdshuset mot boende och mat.  När tillfälle ges ägnar en sig gärna åt nöjen i byn, som dans, sång och lek. Det mesta flyter på som det ska, förutom att byn varit utan präst under en längre tid. Förhoppningsvis kommer biskopen snart att ordna upp det hela, för att alla vet ju att det inte är bra att gå för länge utan att bikta sig.

 Sjöhagen

Värdshuset i Sjöhagen heter Den Glade Bocken och det ägs för närvarande av systrarna Hulda och Hilda.

Comments are closed.