Lajvorter

 Kullabro

(platsen där Heimland: Möten och Heimland: Framtid utspelade sig och där Heimland: Vårdagjämning kommer utspela sig)
Kullabro är en mindre ort som ligger strax utanför den större orten Kullabo/Kullamo (de som bor där är lite osams sinsemellan vad det egentligen heter!) i centrala Heimland.
Byn har inte legat där så länge, ungefär tre år. Då brann Kullabos värdshus ner och invånarna har av vidskeplighet inte vågat bygga ett nytt värdshus där. De bestämde sig helt sonika för att bygga ett värdshus en bit bort vid en större väg och döpte platsen till Kullabro. I byn bor numera ungefär 70 personer och det fungerar lite trevande framåt. Värdshuset får leveranser ifrån Kullabo och på grund av den stora vägen så går affärerna ganska bra, då det passerar en del resande. Under lajvet Heimland: Möten bestämdes det att byn skulle lyda under ätten Hjortfana.
I byn bor det lite blandat med folk. Allt från värdshuspersonal ledda av en mycket företagsam och arbetsam värd, smeden som säljer sina produkter till resande och bofasta, trubadurer som ofta stannar en längre tid och spelar på värdshuset mot boende och mat.  När tillfälle ges ägnar en sig gärna åt nöjen i byn, som dans, sång och lek. Det mesta flyter på som det ska, förutom att byn varit utan präst under en längre tid. Förhoppningsvis kommer biskopen snart att ordna upp det hela, för att alla vet ju att det inte är bra att gå för länge utan att bikta sig.

Sjöhagen

Här utspelade sig Heimland: Vårfröjd och Heimland: Ting För Fred. Värdshuset i Sjöhagen heter Den Glade Bocken och det ägs för närvarande av systrarna Hulda och Hilda.

Comments are closed.