Heimland: Tjuvarnas natt 23-25/10 2020

På ytan verkar det mesta vara som det brukar i Heimland. Sommaren var varm och gav en riklig skörd som nu fyller visthusbodar och matkällare. Sedan kom hösten, trevande och saktfärdig, med svala kvällar och fukt i gräset om morgonen. Den mycket omtyckta högtiden Kransfesten firades som vanligt runt om i landet och efter den följde veckor av regn och hårda vindar. Nu ligger hösten som ett grått täcke över Heimland och vanligt, ordnat folk förbereder sig för vintern. 

Men i det dolda pågår något annat. I de sjabbiga krogarnas dunkla hörn, i grändernas mörker, bakom låsta dörrar och i de hemliga brev som skickas med bud om natten förbereds det för en annan sorts vinter. Ryktet i Heimlands undre värld går som en löpeld; något håller på att ske i Västmark. Något som kommer rubba balansen mellan de två grannländerna. Och även rubba balansen för hela den undre världen. 


I Heimland finns tre stora tjuvgillen; Räven, Illern och Vargen. De styr den undre världen med järnhand och de mindre grupperingar av ohederligt folk som uppstår då och då har ingen chans. Den som vill tjäna sitt uppehälle som kriminell ställs inför ett ultimatum; att på ett eller annat sätt gå med i ett gille eller att få det svårt. Mycket svårt. 

De tre tjuvgillena är både lika som olika. Att det nu ryktas om att Heimland står inför en möjlig invasion av Västmark förändrar spelplanen för den undre världen i grunden. Vilken ställning kommer de tre stora gillena att ta? Kommer det finnas någon vinning på att det blir krig? Kan gillena tänkas samarbeta för en gångs skull eller är det ensamt gille som står starkt? Kan pakter göras, nya kontakter knytas eller skärs banden av lika fort som knivarna viner i mörkret? Kan man lita på någon utanför sitt eget gille?


Lajvet Tjuvarnas natt utspelar sig i Saltby, endast en timmes resa till fot från huvudstaden Grimstad. Byn ligger nära havet och är ett välkänt stopp för de sjöfarare som inte velat anlägga den stora hamnen i huvudstaden utan hellre för in sina varor lite mer “diskret” i landet. I byn, som är något sjaskig med storstadsmått mätt, finns en handfull mindre hus och ett värdshus. Värdshuset har sällan några högre bemedlade gäster utan livnär sig på sjöfolk, lösdrivare, daglönare, skumraskare och övrigt patrask. De gäster av lite finare karaktär som av olika anledningar tvingats besöka värdshuset för en bit mat, eller ännu värre för övernattning, har efter sitt besök rest ifrån byn så fort de bara kunnat. Och då oftast med en penningpung mindre. I byn finns visserligen en officiellt utsedd sheriff men denne är lika korrupt som resten av byfolket, om inte mer. Mot rätt summa ören ser sheriffen till att statsmakten aldrig får reda på vad som sker i Saltby.  


Sökta roller

Medlemmar från Räven, Illern och Vargen – spioner, ficktjuvar, lönnmördare, smugglare, utpressare, informatörer, drogförsäljare, bedragare mm. 
Obs! För tillfället är det fullt i Vargen!

Genomresande

Övrigt pack – sjöfarare, daglönare, lösdrivare, tiggare mm.

Vi ser gärna att så många som möjligt som anmäler sig på något sätt “tillhör” ett gille. Din roll kan vara fullgod medlem eller insyltad på annat sätt, tex stå i skuld till gillet eller sälja uppgifter till dom. Vi ser också gärna att det skapas relationer mellan gillena. Kanske har din roll en gammal vän som nu är dess fiende? Kanske är den hemligt förälskad i någon i ett annat gille? Eller kanske står din roll i skuld till någon i ett annat gille? 

Comments are closed.