Jordens barn

I kölvattnet av kyrkans fördömande av den gamla folktron på skogsväsen, för snart tjugo år sedan, har en ny gren växt fram på Heimlands religiösa träd. I skymundan, i mörka gläntor eller i dolda rum, har mindre skaror av människor samlats för att i hemlighet utöva sin tro. 

En tro där jordens mylla och människans egen kraft står i centrum. Då Solen och Månen känns alltmer frånvarande för de ofrälse och mest tycks spegla sig i sin egen glans har längtan efter en mer närvarande gudomlig kraft växt sig allt starkare. Och vad kan vara mer närvarande och äkta än jordens mylla, naturens växlingar och hoppet om att kunna förändra sitt eget liv? 

Jordens barn dyrkar naturen och dess okända krafter, och tror på att du som levande i denna skapelse kan utforma ditt eget öde. Solen och månen behövs för att jorden ska vara fruktsam men himlakropparna är inte mer än himlakroppar. Att de skulle kunna lyssna till människors böner eller att deras ljus skulle leda människorna i mörkret är bara något kyrkan hittat på för att få Heimlands människor att inte våga ha tillit till sig själva. 

I motsats till Heimlands kyrka tror Jordens barn inte på strikta hierarkier utan är en mycket mer organisk och flytande sammansättning av olika människor som för sitt budskap vidare, om än så länge i hemlighet. 

Det finns inga präster, inga kloster och ingen organiserad religiös skolning inom Jordens barn. Däremot finns det femton särskilt utvalda personer som utgör stommen i den växande religionen. Dessa femton är uppdelade i små grupper om tre personer och representerar tre olika uppdrag; Förkunnare, Förvaltare och Försvarare. 

Förkunnare – Dessa fem säger sig vara kallade av jorden självt att vara dess förkunnare. Det är de som blir ett kärl som jorden kan tala genom och genom ritualer och att försätta sig i trans kan de tyda jordens budskap. 

Förvaltare: Dessa fem har som uppdrag att hjälpa sin förkunnare, tyda och nedteckna det budskap som jorden vill föra fram genom förkunnaren. Förvaltarna är också de som vet vilka rötter, svampar och örter som bäst kan få någon att hamna i trans. 

Försvararen: Dessa fems uppdrag är att i första hand beskydda och försvara sin förkunnare, men också sin förvaltare. De är kunniga inom strid och skulle offra sitt liv om det behövdes för att fullfölja sitt uppdrag. 

Arrangörernas vision för Jordens barn: Jordens barn är inte en tillåten trosuppfattning i Heimland. Det är inte straffbart att dyrka de gamla naturreligionerna men det är lag på att alla invånare i Heimland ska tillhöra statskyrkan. Skulle det framkomma att Jordens barn växer sig allt starkare är det högst troligt att Heimlands kyrka skulle kräva av Kung Walter att det skulle bli straffbart att erkänna någon annan religion än den statligt bestämda. Och det ryktas om att flera utövare inom Jordens barn har försvunnit och aldrig kommit tillbaka. 

Är du intresserad av att spela ett Jordens barn eller kanske någon av de femton särskilt utvalda så ta kontakt med arrangör. 

Comments are closed.