Trygghet

Trygghet på Heimland-lajv

För oss som arrangerar Heimland är det mycket viktigt att samtliga deltagare känner sig trygga under våra lajv. Till oss är alla välkomna oavsett förutsättningar och vi arbetar aktivt för att alla ska känna sig välkomna.

På Heimland-lajven har vi ingen åldersgräns för att delta och därför är det enligt Pegas regler totalt alkoholförbud. Detta är inget som bara bör följas utan det SKALL följas och den som bryter mot denna kommer omedelbart att avvisas ifrån lajvet och styrelsen kommer därefter att diskutera huruvida hen är välkommen tillbaka till Pegas den närmaste tiden och vid grovt övertramp någonsin.

Vi har absolut nolltolerans på sexism både in och off (det är aldrig okej att säga att ”någon kastar som en kvinna” eller att ”någon ska bete sig som en karl”), på rasism gällande off-attribut (det är helt okej att inlajv ha fördomar om Heimlands grannlands invånare, men inte att lajva på offattribut som exempelvis hudfärg). Givetvis har vi även nolltolerans på alla sorters fysiska och psykiska övergrepp off. Samtycke gäller för all interaktion och är man inte fullkomligt övertygad om att någon vill brottas / kramas / fyslajva överlag SKALL man fråga innan, exempelvis genom att innan det händer ta personen åt sidan och säga ”off, vill du att våra karaktärer ska brottas på värdshuset?”. Utöver detta är det förbjudet att lajva på och uttrycka sig kränkande om off-attribut, så som exempelvis fetma eller dylikt, och att uttala sig kränkande om sexuella läggningar.

Om man känner att man på något vis blir felbemött kommer det på lajvet att finnas trygghetsvärdar som man kan vända sig till för hjälp, som kontakt med andra arrangörer om man inte själv vill gå till en arrangör (man får givetvis alltid vända sig till närmaste arrangör om man så önskar också!).

Då vi också tycker att det är väldigt viktigt att man ska känna sig trygg när man ska sova så kommer det också att finnas ett par extra s k trygga sovplatser som står till förfogande för den som av någon anledning inte känner sig trygg på sin förutbestämda sovplats.

Heimland är ingen krigskampanj och vi förväntar oss sällan direkta strider, men om man känner sig obekväm med en sådan situation är det bra om man informerar arr om det innan lajvet så att vi kan förvarna när något eventuellt obehagligt kan komma att hända.

Comments are closed.