Tjuvgillen

I Heimland styrs i stort all kriminalitet av tre större gillen, Räven, Illern och Vargen, som alla har olika sätt att styra sin verksamhet på och olika synsätt på hur man ska leva och verka som en kriminell, likheten dem emellan är att de följer en grundregel inom gillena; ”du ska icke stjäla från någon annan av ditt gille”. De är ständigt i fejd med varandra och driver en ständig kamp om vem som ska vara det dominerande gillet. Det finns även flera mindre gillen men de har inte samma tyngd som de tre stora och vandrar ofta i lojaliteten mellan vilket gille de för stunden stöttar. Större gängbråk är inte helt ovanligt i slummen där många hänger till, och det är ofta blodiga affärer som ofta lämnar liv förstörda på ett eller annat sätt.

Alla tjuvgillen sysslar med all form av kriminalitet men lägger extra krut inom vissa områden.

Livet för de gillelösa tjuvarna är ett hårt liv där de ständigt lever i fruktan för lagen och de andra gillena för de vet att det oftast finns ingen nåd att hämta. De är ofta laglösa som på ett eller annat sätt hamnat i kläm och har sällan eller aldrig någon att söka sig till för skydd och inget skyddsnät som kan rädda dem, allt de har är sig själva. De håller ofta till i slummen i utkanterna av städerna eller i skogarna där de kan smälta in i omgivningen. Att visa sig slug och kapabel kan de få de andra gillena att uppmärksamma dem och i slutändan kanske visa sig villiga att erbjuda dem en plats, om de klarar inträdesproven.

Räven

Räven är det gillet som till synes har flest medlemmar och är relativt öppen för alla medlemmar. De tror på att alla ska ha en röst när de har stämma eller planerar nästa räd och är det mest demokratiska gillet av de tre större. Räven är en familj där alla ses som jämlika systrar och bröder och har ingen direkt utpekad ledning och är därför svåra att knäcka. Rävarna styr sin verksamhet från slummen i städerna och lockar främst till sig individer från samhällets nedre klasser om lockas av gemenskapen och kamratskapet.

De riktar främst sin verksamhet mot smuggling, ficktjuveri, utpressning mot handelshamnar i storstäderna och prostitution. Rävens öppenhet har en nackdel när alla känner till alla och en viss paranoia för angiveri växer, och därför är det för medlemmar uteslutet att lämna gillet. De som har försökt har slutat sina dagar med att finna sitt huvud på påle där alla kan se.

Illern

Detta gille omsluter sig med mest mysterier är Illern och är ett slutet gille där allt sker i cirklar och celler där medlemmarna i stora drag bara känner till de som ingår i samma cirkel som de gör och har en koll på vem som är i cirkeln och ytterst sällan kännedom om vem som finns i cirkeln över dem. Cirklarna varierar i storlek men i regel är de lägre betydligt större än de högre, där de lägre används som kött av de högre. Illern har ett centralt styre där de i den innersta cirkeln styr allt och det är bara ett fåtal som känner till vem de är och det ryktas om att en av dem ingår i kungens och drottningens innersta krets. Order och beslut i gillet följer vissa specifika rutter som bara vissa utvalda känner till som ser till att sprida dem så att de kommer till rätt händer, på samma sätt leds meddelande mellan de olika cirklarna. Illern får sina medlemmar från samhällets olika klasser som lockas av mystiken kring gillet och därför är det mycket svårt att få en uppfattning vilka och hur många de är om man skulle få för sig att spana efter dem.

Illern riktar främst sin verksamhet mot smuggling av de finare varorna, utpressning av handelsmän/kvinnor och mot adeln samt infiltration av lagens långa arm.

Vargen

Vargens gille är uppbyggt av större celler. Cellerna är som en familj för medlemmarna och refereras som familjen när de talar om det. Cellerna varierar i storlek, men består sällan av mindre än 50 individer som i sin tur lejer ett okänt antal kriminella som inte tillhör gillet. Dessa celler styrs av en matriark eller en primark, beroende på vem om tillfälligt styr cellen, dessa har alltid sista ordet när cellen ska utföra något. När gillet har stämma så är det bara matriarkerna och primarkerna som har rösträtt och talan på stämman. Över primarkerna och matriarkerna så styr en person som kallar sig för Mamma som styr gillet med järnhand och har flera lakejer under sig som inte drar sig för att ta till med fula metoder för att få fram Mammas vilja. Mamma har även den sista talan i gillets stämmor.

Vargen är ett gille individer drar sig för att kontakta, för att de vet att när första kontakten är tagen står man i skuld till vargen, en skuld man inte kan komma ifrån och som ofta slutar i tråkigheter som skulden blir för stor. Vargen riktar främst sin verksamhet mot skydd av sina kunder och sabotage mot andra, lönnmord, utlåning av pengar och droghandel.

Man kan inte ansöka om att gå med i Vargen utan Vargen ser till att individerna går med dem vare sig individen vill eller inte, om de vill ha dig i gillet. Vargen anser att en gång Varg alltid Varg, även om personen i fråga själv inte anser det.

Comments are closed.