Karta över ätternas gränser

På Heimland: Möten deltog sex olika adelsätter i förhandlingarna om uppdelning av landet emellan sig. Det är alltså dessa sex ätter som har mark i landet i dagsläget och vill man spela adel i Heimland tills vidare så är det dessa ätter man kan tillhöra. Det är fritt för alla att tillhöra vilken ätt som helst, kontakta arr för hjälp att skapa rimliga släktband bara.

Ätter och primär ort:

Hjortfana – Hjortsala

Wimark – Järvmyr

Örnklo  – Örnviken

Stormkråka – Blåmyre

Gyllenvåg – Solhede

Mardöll – Stenbacka

Comments are closed.