Grannländer

Västmark

Västmark är Heimlands vänstra grannland, ett land till stor del beståendes av djupa skogar och med många sjöar. Gemene heimländare vet inte jättemycket om landet, men då ett gäng rövare ifrån Västmark kom till Heimland och dödade i princip en hel by, i Stenmo, för några år sedan har man haft en hel del agg mot västmarkare. Västmark styrs av ett råd av fem olika hövdingar (som kan vara både män och kvinnor) och man skickade så fort man fick höra om händelsen en skrivelse till kung Walter och drottning Serena, där man väldigt starkt beklagade det inträffade, tog avstånd ifrån händelsen och man skickade med stora mängder päls, rökt vildkött och ett kryddat vin, kallat hypocras, till huvudstaden som gåvor. Kung Walter och drottning Serena har beklagat händelsen men annars inte talat mycket om det, vilket har upprört en del heimländare vars anhöriga mördades i dådet.

Västmark är ett land där merparten av befolkningen överlever på det naturen har att ge, man fiskar och jagar mycket, odlar ganska lite själva och håller sig själva inte med så mycket boskap. Visst kan det hända att en familj äger en ko eller en get för att ge mjölk men kulturen är sådan att man hellre använder sig av det naturen har att erbjuda och man vill inte göra så mycket inverkan på sin mark. Även västmarkare tror på månen och solen, men ägnar sig mer åt offer än vad heimlands kyrka förespråkar och religionen är snarare något man sköter på hemmaplan än i en kyrka. Västmarkare lever gärna tillsammans stora grupper med människor, med flera familjer i en, och precis som i Heimland gör man ingen skillnad på kön.

Västmarkare lever generellt längre än heimländare och ingen i Heimland vet riktigt varför. Utåt är de heller inte så pratsamma gällande det, och det har i Heimland, framför allt med skolade läkare, spekulerats kring om det är något med deras kost eller intag av eventuella droger som spelar in. Det sägs att den äldste någonsin levande västmarkaren dog strax innan hens 200-årsdag, men det är svårt att få en säker källa på detta.

På utseendet känner man igen en västmarkare genom att de klär sig vad man kanske skulle kunna kalla skogsnära; gärna pälsar och skinn, naturfärgade ylletyger (som man importerar till Västmark via Heimland ifrån Tantum) och överlag kläder som är lätta att röra sig med i skog och mark.

Konflikten i Västmark: I Västmark finns fem större klaner; Fyre, Steir, Rove, Gjaltar och Hreid. Det finns även flera hundra småklaner som lyder under någon av de fem stora. Klanen Fyre har, under sin ledare Venja Stenklo, med våld och list lagt klanerna Steir, Gjaltar och Hreid under sig. Det är bara klan Rove som fortfarande vägrar att underkasta sig Fyre och de håller stånd i de södra och bergiga delarna av Västmark. Inbördeskriget har lett till att många västmarkare har lämnat hem och härd och nu försöker undvika klan Fyres härjningar genom att ständigt förflytta sig. I norra Västmark har flyktingarna börjat dra sig alltmer nära Heimlands gräns. 

Tantum

Bortom Mörkhavet, ungefär 30 mil bort (160 sjömil) så ligger Tantum (latin för ”långt bort”), ett litet land som mest är känt för sina sanddyner, varma klimat och sin handel med vackra tyger och exotiska kryddor. Folket där är kända för att leva för handel och pengar och gillar att handla med silver, guld och ädelstenar och har många marknader (liknande den i Agrabah i filmen Aladdin!). Heimlands relation till Tantum är sedan länge strikt förpassad till en handelsrelation och man försöker gemensamt skydda skeppen som går där emellan ifrån pirater och bovar som vill åt dyrbar last, man vet som gemene heimländare alltså inte så mycket om Tantum.

Landet styrs av numera av en ganska nytillsatt kejsarinna, av alla alltid kallad just “Kejsarinnan”, som sattes att styra landet efter att inbördeskriget som rasade mellan den gamle kejsaren, som ärvt sin tron, och en folklig rebellrörelse (tänk gärna lite Star Wars!) som ansåg att det var fel att arvet skulle bestämma vem som har makten över landet. Inbördeskriget varade i många år, ungefär 10, och innebar att många oskyldiga dödades, och nu vill man i landet ha fred mer än allt annat. Den nya kejsarinnan har ett råd på elva personer ur folket, alla med olika yrkesbakgrund, sex män och fem kvinnor och dessa lever i princip med kejsarinnan och hjälper henne i alla vardagliga beslut. Önskar en medborgare i Tantum ta upp något med kejsarskapet så tas allting på allvar och alla beviljas audiens i tur och ordning. Vissa menar att det nya systemet gör det trögrott och toppstyrt, medan andra är lojala mot den nya folkvalda kejsarinnan och anser att hon har rätt.

Religionen i Tantum liknar buddismen/hinduismen, man har många olika gudar som man tillber. Alla har egna namn på tantuistiska, men när tantumeser reser utanför landet brukar de bara benämna dem vid sina “jordliga” namn, och precis som heimländare så knyter man sin religion till ting man kan se; solen och månen, men även vatten och träd, gräs och stenar, djur och blommor. Önskar man skönhet i sitt liv tillber man guden som hör samman med blommor eller diamanter, önskar man hälsa tillber man guden som symboliseras av någon av de läkeörter som finns etc. Handel är därför väldigt djupt förankrat i tantumesers själ, eftersom det i mångt och mycket symboliserar byten av gudom för dem. (dock är de inte dumma, utan snarare rätt sluga och kan av många upplevas lite giriga).

Tantumeser klär sig i långa svepande klädnader och täcker oftast huvudet (för att skydda det ifrån solen) men vissa har anammat moden ifrån andra länder man handlar med. Det är alltså inte helt lätt att känna igen dem alltid. (de är inspirerade av morerna klädesmässigt, även om de inte ägnar sig riktigt åt islamisk tro).

Bormark

Bormark är Heimlands norra granne, ett bergigt land som de flesta inte vet så mycket om. Borländare är ett ganska ”tillknäppt” och bistert folk som sätter värde i hantverk, föredrar att arbeta framför att socialisera (”arbete före nöje” och ”gör det ont gör du rätt” är vanliga motton) och håller sig mycket för sig själva. Det är extremt ovanligt att borländare befinner sig i Heimland, utan oftast är det handlare från Heimland som får ta sig till dem för att byta till sig ädla metaller som bryts i bergen i Bormark.

Comments are closed.