Rang och titel

I Heimland är samhället inordnat i ett feodalt rangsystem, med tydligt åtskilda samhällsklasser. En grevinna har högre status än en baron, och förväntar sig bli mött med större respekt. En högre titel är också kopplad till en viss mängd mark, vilket i de flesta fall innebär att ju högre titel någon har, ju mer mark äger eller förvaltar denne.

Frälse (adel): En hertig/hertiginna ansvarar för en ansenlig del av Heimland, och brukar därför dela upp marken i mindre delar genom att låta vasaller (oftast släktingar) i form av utnämnda grevar/grevinnor och baroner/baronessor förvalta eller ta över marken efter överenskommelse. Ett grevskap består av flera byar med tillhörande fält och skog, medan ett baroni oftast bara består av en by med tillhörande fält. En friherre/friherrinna äger oftast bara ett eget gods, men slipper i alla fall betala skatt.

Prästerskap: Kyrkan och dess representanter behöver, liksom adeln, inte betala skatt. I varje by finns en präst, redo att vägleda församlingen och se till att kyrkskatten samlas in. Av skatten går en del till församlingen (för underhåll av kyrka med mera) och resten skickas till stiftets biskop. Ett stift består av ett mindre antal byar, och är skilt från den markägarindelning som adeln har. Varje stift leds av en biskop, som ansvarar för att de kyrkliga institutionerna i stiftet fungerar samt ser till att skicka en del av kyrkskatten vidare uppåt i den kyrkliga hierarkin.

Ofrälse (”vanligt” folk): Oavsett var du bor så behöver du betala skatt. Skatten består av tre delar: En del går till kronan, en del till den adelstitel vars mark du bor på och den sista delen går till kyrkan.

Nedan visas en tabell som visar den generella rangordningen mellan adel, kyrkan och resten av invånarna i Heimland. Kungafamiljen anses stå överst i rangordningen, men efter dem visas status i fallande ordning:

Adlig titel Kyrklig befattning Övrig status
Hertig/Hertiginna Högsta Kyrkorådet Status på fogdar, högre ämbetshållare och representanter från hovet kan variera beroende på uppdrag
Markgreve/Markgrevinna Ärkebiskop
Greve/Grevinna  
Baron/ Baronessa, Friherre/Friherrinna Biskop
Riddare Präst, Abbot/Abbedissa Lagkunnig
Väpnare Novis, Munk/Nunna Vanligt, respektabelt folk

Comments are closed.