Droger och Gifter

Det finns flera typer av droger och gifter i Heimland, dessa symboliseras offlajv av inplastade små kort där drogen och dess effekt står beskriven. Själva drogen i sig är endast vatten, tex i en liten flaska. Vi använder oss alltså inte av olika smaker, såsom salt, surt. 

Vill din karaktär få i en annan spelare en drog/gift så måste detta ske inlajv, “giftvattnet” måste komma i kontakt med något som din motspelare äter eller dricker eller bli i-tvingad giftet. Sedan kan det inplastade informationskortet diskret ges till den som blivit förgiftad så att spelaren vet vilket gift den fått i sig. 

Det är alltid den som blivit förgiftad som bestämmer om hen vill spela på förgiftningen. Om hen av olika skäl inte orkar/kan/vill spela på en förgiftning just då så är det ok. Då låtsas ni som giftet inte fungerade, var felaktigt, i för liten dos, har fördröjd effekt. 

Till dödliga gift finns det motgifter som kan ges av läkekunniga. Nedan ser du vilka gifter/droger som finns i Heimland

  • Hallucinerande droger – Offret får olika starka hallucinationer, blir förvirrad, beter sig konstigt och irrationellt. Detta gift håller i 10 min eller mer, beroende på vad offret orkar/vill/har lust med. 
  • Sömndrog – Offret blir snabbt väldigt trött och faller i sömn/medvetslöshet i 5 min eller mer, beroende på vad offret orkar/vill/har lust med.
  • Glömskedrog – Offret glömmer vad som den senaste stunden. Det kan handla om alltifrån 5 min till några timmar, beroende på vad som står på det inplastade kortet. Även här får offret känna själv vad den orkar/vill/har lust med. 
  • Rusdrog – Denna drog får den som tar den att känna sig oövervinnlig, stark och avslappnad, denna drog kan tas i många olika syften; för att tro att man kommer lyckas bättre med något, bli mer skärpt och koncentrerad, känna att livet är bättre än vad det är. Denna drog är mer som en “fest-drog”. Effekten håller i en timme. 
  • Dödligt gift – Det finns flera olika dödliga gift; en del får offret att somna in för att aldrig mer vakna igen medans en del ger offret oerhörda plågor innan hen dör. Men motgift finns, oftast där det finns en läkekunnig person. Så se till att offret snabbt kommer till en sådan.

På lajvets Tjuvarnas natt är det arrangörerna som tillhandahåller de inplastade gift-korten.

Comments are closed.