Rådet och Gillen

Rådet

Mixtura styrs av ett råd som upprättades kort efter att den första gemensamma bosättningen och numera huvudstaden, Stormhalla, etablerades. Rådet består av gillesmedlemmar som gillena själva utser. Ju mer makt ett gilles anses ha ju fler mandat får detta gille i rådet. En rådsmedlem sitter allt som oftast för livet. Om ett gille tappar mandat så tappar de även säten i rådet. I detta fall så är det först in, sist ut som gäller. En rådsmedlem kan ej och får inte vara en person eller ett väsen med den magiska gåvan.

Byar och andra mindre städer fungerar på samma sätt fast på en mindre skala. Verksamma gillen styr byn tillsammans. Ju mäktigare gillet anses vara ju större inflytande får detta gillet i byns styrande.

Gillen

Vad är ett gille? Ett gille innefattar en yrkesgrupp eller samling individer som verkar mot samma mål. Man kan inte vara ansluten till mer än ett gille åt gången. Det går dock bra att byta om du behärskar yrkesrollen eller den expertis som krävs för detta, och att gillet du ämnar att byta till låter dig anta dess prov.

Som gillesmedlem i Stormhalla får du inte vara en aktiv akademiker eller utöva din magiska gåva för att gagna ditt gille. Detta är straffbart med dryga böter. Återkommande företeelser kan resultera i fängele eller att man försöker släcka din magiska affinitet. Det går att tumma på denna regeln utanför huvudstaden.

De flesta i Mixtura tillhör ett gille. Ett gille ger en viss säkerhet och samhörighet. Vilka gillen finns? De flesta du kan komma på. Här följer ett axplock exempel:

 • Värdshusvärdarna
 • Pigor och drängar
 • Malmbrytarna
 • Hattmakarna
 • Perukmakarna
 • Skogshuggarna
 • Träsnidarna
 • Skomakarna
 • Mjölnarna
 • Kistmakarna
 • Fiskarna
 • Äventyrarna
 • Monsterjägarna
 • Skattletarna
 • Stormhalla tjuvgille
 • Lönnmördarna

Det kan givetvis finnas varianter av dessa. De flesta är också baserade på mundana yrken. Det finns givetvis undantag som äventyrarna eller monsterjägarna.

Man får också tänka att, bara för att du exempelvis tillhör skomakargillet betyder det inte att du måste arbeta som en skomakare. Det måste även finnas de som jobbar i rådet, de som sköter det administrativa, de som övervakar så att ingen jobbar svart, de som håller koll på konkurrenterna, de som värva nya medlemmar, etc. Med andra ord, om du kan komma på en intressant vinkel så är det bara att köra på. Tanken på att skomakargillet har en filial med stjärntydare som försöker sia i framtida skotrender låter ju väldigt rolig och spännande. Mer sådant!

Gillena i Mixtura leder landet genom rådet i Stormhalla. Ju mäktigare ett gille anses vara ju fler mandat tilldelas gillet.

Vad avgör gillets makt och inflytande? Omsättning är det huvudsakliga sättet att mäta ett gilles makt. Men, ett gille kan förskaffa sig makt genom andra medel såsom magiska föremål.

I och med att makt kan införskaffas genom magiska föremål plöjer de flesta, om inte alla, gillen ner en hel del pengar i sökandet efter dessa, även om deras huvudnäring exempelvis skulle vara skomakeri.

Ju högre upp i ledet du rör dig i ett gille ju mer resurser har du. Ett stort gilles toppskikt kan leva likt kungar. Det är alltså här man hittar Mixturas ”adel”.