Trygghet

För oss som arrangerar Mixtura är det mycket viktigt att samtliga deltagare känner sig trygga under våra lajv. Till oss är alla välkomna oavsett förutsättningar och vi arbetar aktivt för att alla ska känna sig välkomna.

På Mixtura-lajven har vi ingen åldersgräns för att delta och därför är det enligt Pegas regler totalt alkoholförbud. Detta är inget som bara bör följas utan det SKALL följas och den som bryter mot denna kommer omedelbart att avvisas ifrån lajvet och styrelsen kommer därefter att diskutera huruvida hen är välkommen tillbaka till Pegas den närmaste tiden och vid grovt övertramp någonsin.

Vi har absolut nolltolerans på sexism både in och off (det är aldrig okej att säga att ”någon kastar som en kvinna” eller att ”någon ska bete sig som en karl”), på rasism gällande off-attribut (det är helt okej att inlajv ha fördomar om en alv eller en orch t ex, men inte att lajva på offattribut som exempelvis hudfärg). Givetvis har vi även nolltolerans på alla sorters fysiska och psykiska övergrepp off. Samtycke gäller för all interaktion och är man inte fullkomligt övertygad om att någon vill brottas / kramas / fyslajva överlag SKALL man fråga innan, exempelvis genom att innan det händer ta personen åt sidan och säga ”off, vill du att våra karaktärer ska brottas på värdshuset?”. Utöver detta är det förbjudet att lajva på och uttrycka sig kränkande om off-attribut, så som exempelvis fetma eller dylikt, och att uttala sig kränkande om sexuella läggningar.

Vi kommer att använda oss av ett bromssystem på lajvet, vilket innehåller följande ord:
”Grönt” – Inga problem, fortsätt.
”Gult” – Det är en bra nivå, men inte längre.
”Rött” – Avsluta scenen.
Det används genom att en deltagare i en scen som börjar bli jobbig då kan fråga sin motspelare om ”Färg?” och få en färg tillbaka för att veta hur denna bör agera fortsättningsvis i scenen. Det används också av den som känner att en scen börjar bli för mycket och då kan säga ”Gult” eller ”Rött” beroende på om denna vill hålla kvar nivån eller avbryta.

Om man känner att man på något vis blir felbemött kommer det på lajvet att finnas trygghetsvärdar som man kan vända sig till för hjälp, som kontakt med andra arrangörer om man inte själv vill gå till en arrangör (man får givetvis alltid vända sig till närmaste arrangör om man så önskar också!).

Till föräldrar som har med barn till Mixtura

Mixtura är inget barnlajv, även om barn är välkomna i sällskap av ansvarig vuxen. Vi räknar personer under 15 år som barn. Det kan finnas händelser på lajvet som inte lämpar sig för barn, saker som kan vara otäcka för dem. Det är du som känner barnen som bäst kan förbereda dem utifrån deras utvecklingsnivå och förutsättningar. Om spel uppstår i barnens närhet som kan verka skrämmande för barnet ber vi dig leda undan barnet till en annan plats och prata med dem om händelsen.

Barn under 15 år får inte bära lajvvapen med stomme eller strida på lajvet. Barn under 15 år kan få öva med boffervapen i sällskap av ansvarig vuxen.

Som gruppledare, men även som vuxen i en grupp med barn och unga spelare, har du ansvar för dem i din grupp under hela lajvet. Det är ditt ansvar att de mår bra, får tillräckligt med mat och dryck, samt tar hand om dem om något händer. Ni behöver ha en plan för vad ni ska göra om någon av de unga behöver lämna lajvet av någon orsak, vem som ska följa med och hur ni tar er hem. Där behöver ni även ta med i beräkningen att barn som är kvar på lajvet fortsatt har tillräckligt med vuxna i sin närhet som kan ta ansvar för dem.

Vi vet även alla att lajv är en lek, som bara fungerar så länge alla håller sig till lekens regler. Alla är överens om att boffervapen är farliga vapen även om de egentligen är i gummi, och alla är överens om att läskiga monster är läskiga monster, även om de egentligen heter Jesper och är världens snällaste person. För att vi ska kunna uppleva sagan tillsammans måste vi leka rädda precis som vi leker modiga eller leker magiska. Vuxna som har med sig barn måste prata med barnen, inte bara för att kolla av så de inte är rädda på riktigt, utan också för att kolla av så de respekterar andras roller. Det är svårt för att inte säga omöjligt att vara En Episk Dödsriddare Av Mörker Och Kyla om man har en tioåring i hasorna som vill leka kull.