Akademin, Magi, och Dimvandring

Om Akademin

Akademin anser sig inte vara, och är inget gille. Akademin har heller inget mandat i rådet, men ser till att alla rådsmedlemmar har en egen rådgivare från akademin vid sin sida. Det finns givetvis de som avsäger sig sådan hjälp från akademin, till akademins självklara förtret. En aktiv akademiker i Stormhalla får ej heller vara medlem i ett gille då det anses ge gillet ett orättvist övertag och man vill undvika att en liknande situation uppstår där magiker raserade halva Stormhalla(se Historiken). Utanför huvudstaden tummarman ibland på denna regeln.

Akademin består av flera grupperingar, eller fakulteter, alla med egna värderingar och mål.

Akademin styrs av en ärkekansler som sitter till dess att hen ersätts. Ärkekanslern är ensam akademiker av den 8:e graden. Hen är framröstad av akademins gruppledare som är av den 7:e graden, och måste vara en medlem av akademin själv. När hen blir utsedd ärkekansler, lämnar hen även sitt ämbete som eventuell gillesrådgivare.

Akademins kännetecken

Akademins kännetecken eller den symbol som representerar akademin är en lemniskata.

Den representerar ett flertalet saker men den mest kända är att man kan tänka sig den som två öglor, som binder magikerns händer till magin för alltid sedan de börjat den resan.

Den föreställer även en liggande åtta som representerar akademins åtta grader.

Den tolkas också representera Mixturas, tillsynes evig tillstånd.

I och omkring Stormhalla hör det till kutym att bära sin lemniskata med en gradbeteckning. En ensam akademiker ute i fält bär i de flesta fall sin lemniskatan med gradbeteckning. Skulle det vara så att man väntas möta eller vistas tillsammans med andra akademiker brukar man definitivt bära den. Det kan också vara något man bär på tillställningar eller om man bara är lite mer stolt av sig. I de flesta fall, är lemniskatan med gradbeteckning gjord i tyg och sitter fäst ovanpå dräkten strax under vänster axel. Det finns festligare varianter av dessa som oftast bärs av de av rang fem eller högre. Då i en form av en gyllene kedja hängd över axlarna, likt en riddarkedja.

Den ensamma lemniskatan kan bäras som ett halssmycke, en ring, eller som en tyglapp.

Graderna räknas med romerska siffror.

Måtten för tyglappen med gradbeteckning är ca 20cm i höjd och ca 5cm i bredd. Kanterna är ca 5mm. Färgerna som används är primärt de som visas här, men det går också bra att invertera dem.

Länk till lemniskata med inverterade färger.

Akademins 8 grader

De första tre graderna är ämnade åt gröngölingar inom akademin. För att klättra de första tre graderna måste du utföra forskning och framföra en avhandling inför akademiker av den femte graden eller högre. För var avhandling du lämnar in och får godkänd stiger du en grad. När du når den fjärde graden stannar du kvar på den fjärde graden tills dess att du kan producera en avhandling av en större magnitud som faktiskt anses gagna akademin på något sätt. Den sjätte och sjunde graden har ett bestämt antal platser. Enda sättet att klättra vidare inom akademin är om någon går bort, lämnar en plats öppen, och att du står på tur för att ta denna plats. Det krävs en hel del ränksmideri, fingertoppskänsla, och precist politiskt navigerande för att lyckas stiga över den femte graden.

Den åttonde graden är reserverad åt ärkekanslern.

Det ryktas om att den styrande Ärkekanslern tillhörde fakulteten för Monstrologi, vilket skulle förklara de resurser fakulteten nyligen fått tillgång till. Samt den skyddsutrustning som fakulteten efterfrågat i åratal som ”råkade” hittas i ett bortglömt rum hos fakulteten. De underliga ristningarna som fanns på utrustningen har ingen vågat undersöka närmare

Nivå 8

Ärkekanslern Bestämmer över akademin, väljer ut rådgivarna till gillena.

Nivå 7

Kansler Är oftast ledare för en fakultet. Kanslerna röstar och bestämmer över resurser, medlemmar, studiemedel m.m. till de olika fakulteterna samt hur tornen ska skötas. Kan även kallas för Akademimäster eller Fakultetsledare, detta beror mest på vad Kanslern själv önskar.

Nivå 5–6

Mäster Många är rådgivare till gillena utanför tornen medans i tornen håller de i lektioner och seminarier. Oftast den praktiskt operativa på att sätta gesäller och noviser i arbete, må det så vara forskning, trappsopning eller utforskande. Enbart magiutövare kan nå denna nivå då det krävs för den forskning som utförs. Det ryktas om att den styrande Ärkekanslern tillhörde fakulteten för Monstrologi, vilket skulle förklara de resurser fakulteten nyligen fått tillgång till. Samt den skyddsutrustning som fakulteten efterfrågat i åratal som ”råkade” hittas i ett bortglömt rum hos fakulteten. De underliga ristningarna som fanns på utrustningen har ingen vågat undersöka närmare.

Nivå 3–4

Gesäll Håller i basala lektioner och seminarier.

Nivå 1–2

Novis Tar hand om sysslorna i tornen. Får oftast allt skitgöra.

Akademins fakulteter

Inom akademin finns det mängder av fakulteter inom en rad olika ämnen. Var fakultet fokuserar oftast på ett särskilt ämne, tex astrologi, alkemi, vandöda, ja vad som. Om någon tycker att det finns ett värde att dedikera sitt liv till ett särskilt ämne så går det bra att starta upp en fakultet med det som fokus. Har man tur får man kollegor med tiden. Små fakulteter har inte lika mycket resurser som de större.

Magiska föremål

Alla magiska föremål som uppbringas måste undersökas, identifieras, och bokföras utav kvalificerade akademi-representanter.  Under själva identifieringen så får man också reda på den eventuella magiska effekten föremålet bär på.

Akademin kan välja att erbjuda att köpa det magiska föremålet. Ägaren har viss rätt att neka.

Om ett föremål anses vara ett hot mot Mixtura eller Stormhalla kan ägaren inte neka köpet. Priset skall vara rimligt, och dikteras av kvalificerad akademiker.

Offlajv: Endast arrangörer kan skapa magiska föremål med en effekt. Om du tar med dig föremål hemifrån som du vill ska vara magiska kommer de inte ha någon magisk effekt innan de identifierats inlajv av en akademiker. Det är inte heller säkert att objektet anses vara magiskt eller att det får en effekt.

Alla magiska föremål är automatiskt lovligt byte för tjuvar och kan komma att stjälas. Med andra ord märks de automatiskt med en bytesruna. Läs mer om bytesrunor här.

Vild Magi

Måste du vara medlem i akademin som magiker? Nej. Som icke akademiansluten magiker kommer du klassas som en vild magiker av akademin. Gemene man ser dig istället som en häxa, trollpacka, häxmästare, eller kanske shaman.

Akademin kan inte tvinga dig att gå med akademin via lagen. Men de äger rätten att identifiera och beslagta magiska föremål. Med andra ord är det lätt för akademin att konfiskera vildmagikers kraftsymbol. Trots detta så finns det gott om utövare av vild magi. Det ska exempelvis rätt mycket till innan en by skulle sälja ut sin visa gumma/gubbe som hjälpt dem genom åren med alla krämpor.

Synen på Magi och Magiker

Magiker är väl respekterade. Men inte fruktade. Det är snarare ämbetet som ger mest respekt. En vagabondmagiker upplever om än mer samma misstanke som en vanlig luffare hade upplevt.

Magiker står under samma lagar som alla andra i Mixtura.

Magi får inte brukas som vapen mot någon annan. Endast i nödvärn. Om en magiker skulle bryta mot lagen och använda magi mot någon annan i ont uppsåt så är straffet det samma som om du hade brukat ett fysiskt vapen.

Precis som med vanliga brottslingar så är fruktas givetvis laglösa magiker.

Magi

Mixturas magisystem är inspirerat av Projekt Lazarus med små modifikationer.

Här här hittar ni en utförlig lista på de befintliga magierna samt mer detaljerade magiregler. Magiregler och magibibliotek.

Magisk symbol

Som magiker behöver du ett objekt med en magisk symbol för att kunna kasta magi. Symbolen ser ut som ett pentagram.

När du kastar magi gör du följande: Du sträcker fram din magiska symbol och håller den framför dig tydligt, sedan säger du högt och tydligt: Arcana! Följt av den trollformeln du vill kasta.

Formler som inte är omedelbara (Ex: ”Arcana! Du knuffas bakåt!”) måste ha en tidsangivelse för att de skall fungera.
Exempel:
1.) ”Arcana! Jag är din vän till gryningen!”
2.) ”Arcana! Du känner dig sömnig i en halvtimme:”
3.) ”Arcana! Du glömmer mitt ansikte permanent.”
Om tidsangivelse inte nämns av den som kastar magin så är det upp till mottagaren att tolka om och hur länge magin fungerar.

Formeln fungerar på en person om den riktas mot en person, med ”du” eller tilltalsnamn. Annars verkar den på alla som hör den.

Mana / korruption

Istället för att konsumera mana får du korruption när du kastar magi. När du har sovit och vaknat nästa dag har korruptionen försvunnit och lämnat din kropp. Det finns sätt att sänka korruptionen eller höja korruptionströskeln, tex genom magiska föremål som kan hittas inlajv.

Om du kastar magi när din korruption är full, tar du 2 KP skada strax efter att magin är avlossad. Du blir också totalt magiskt utbränd resterande tid av det dygnet och kan inte kasta mer magi.

Magier och formler

Här här hittar ni en utförlig lista på de befintliga magierna samt mer detaljerade magiregler. Magiregler och magibibliotek.

Det finns en också en överblickslista i form av en matris som ger en lättare överblick av effekter och korruption för alla magier. Magimatrisen.

Båda dessa dokument är ytterst levande och kan ändras löpande, äsrkilt tätt intpå lajven då justeringar för balansering sker som mest.

Dimvandring

Offlajv är dimvandring att man rollspelar inlajv. Dimvandraren är din spelledare som i ett rollspel och din lajvkaraktär är din rollspelskaraktär. Det din karaktär upplever och gör när den dimvandrar händer på riktigt inlajv.
Dimvandrare spelas bara av arrangörer.

Inlajv så är dimvandring en väldigt obskyr förmåga som liknar en form av astralprojecering. Dimvandrare tillhört allt som oftast inget gille eller akademin. De håller sig för det mesta för sig själva. Man söker måhända upp en dimvandrare ifall man vill hitta ett bortsprunget barn i skogen eller om man kanske har tappat en släktklenod. I de flesta fall kan de hjälpa dig, men till en kostnad.

Dimvandrare har förmågan att låta sitt sinne färdas och vandra genom dimma. Dimvandring har funnits lika länge som Mixtura var omslutet av dimmorna. Sedan den tiden har dimvandrare kunnat vandra säkert när de utövat sin konst, fram till nu. När nyckeln hittades och profetian ekade genom Mixtura verkar något ha förändrats. Dimvandrare har märkt att de nu bär fysisk form när de dimvandrar. Vissa ha rapporterats skadade och till och med funnits döda. De kan nu även föra andra individer med sig in bland dimmorna och guida dem.