Vision och stämningstext

Kampanjvision

Visionen med Mixtura är en kampanj i genren high fantasy, men där man går ifrån den traditionella föreställningen att olika raser är segregerade och ofta osams. Man har i Mixtura levt i fred mellan raserna länge och där är inte konstigt att exempelvis ens smed är orch, ens bankir är alv och ens granne en dvärg. Detta ska skapa utrymme för lajvare som vill utforska en särskild sorts sminkroll, men kanske inte per automatik bli ”fienden” i landet etc. Man kan även med detta koncept experimetera med fördomar mellan raser, rasism i viss utsträckning och att vidga sina vyer gällande previlegium osv. Vi har total nolltolerans på off-rasism och -sexism och vill skapa en trygg miljö för våra lajvare.

Vi har också förhoppningar om att utöver att upptäcka Mixturas hemligheter så kommer även ni lajvare att bidra till världen och lajvets alla aspekter med era idéer och er egen fantasi.

Stämningstext för Mixtura – Drakens vingar

I det dimhöljda riket Mixtura håller allt på att förändras. Den mäktiga Draken som många trott på som en gud har utsett vasaller bland folket. Dessa vasaller har förunnats delar av Drakens medvetande och mystiska krafter och nu reser de land och rike kring. Tydligt är dock för de som mött flera av dem att de är väldigt olika varandra.

Det finns också de, gillen, akademiker och andra som söker kontrollera vasallerna för att på så sätt nyttja deras magi till sina egna syften.

Det är inte längre någon som tvivlar på Drakens existens, men det finns likväl fortfarande de som djupt inom sig känner ett gnagande tvivel över vad gott som kan komma av Drakens närvaro, och vad meningen med vasallerna egentligen är.

Vad mer är så har den svarta metallen djupt från Malmheims gruvor börjat sprida sig alltmer över landet. Den är starkare och samtidigt mer lättformad än någon annan metall man någonsin har stött på. Den som kommer över mycket av den svarta metallen kan utan tvivel skifta maktbalansen i landet till sin fördel.

Saker rör på sig i Mixtura, men åt vilket håll och var det hela skall sluta är upp till dig.