Regler

Generella regler

Om en regel inte nämns här så omnämns den i Pegas grundregler som ni hittar här. http://www.pegas.nu/?page_id=714

För att lajva utan målsman eller fadder (någon över 18) måste man vara 15 år fyllda. Om man vill lajva men inte har möjlighet att själv ordna en fadder så kan man kontakta en arrangör så kanske vi kan hitta en lämplig sådan.

På mixtura är det totalt förbud för att dricka alkohol överstigande lättöl och motsvarande.

Lajvet är ett latexvapenlajv enligt Pegas regler vilket innebär att endast latexvapen får bäras.

Knock

Att knocka någon är att smyga upp bakom en omedveten individ och ”inlajv” slå den i huvudet så att den svimmar. Vi tillåter givetvis INTE att man slår någon i huvudet. Istället lägger du din hand på axeln och säger ”knock”. Samtidigt kan du låtsas att du slår personen i huvudet med knoppen på ditt vapen. Men rör inte huvudet!

När den knockade personen ramlar ihop är den avsvimmad några minuter. Om det råder minnesförlust eller ej bestämmer den knockade individen själv när den vaknar.

Du som knockar ansvarar för att den avsimmade individen inte skadar sig. Huka dig gärna och fråga off om allt är ok.

Det är inte tilllåtet att knocka i strid.

Snitta

Snitt och mord existerar inte. Dödsfall måste vara överrenskommet och planerat innan det sker.

Stridsregler

Dessa regler kan i vissa fall ersätta vissa aspekter av Pegas grundregler som ni kan läsa här

Vapen

För Mixtura har vi krav på både säkerhet och utseende för de vapen som skall användas på lajvet. I princip är alla köpevapen (Calimacil, Palnatoke, Epic Armoury, etc) godkända rent säkerhetsmässigt i grund. De kommer dock ändå testas på plats för att säkerställa säkerheten.

Sköldar

Sköldar ska ha vadderad kant.

Du får inte stöta, knuffas, eller puttas med sköld.

Träffområden

Träffar i huvud, hals, och skrev räknas ej. Dessa områden får ej heller utgöra mål.

Slå nätt mot rygg. Slå helst mot rumpan istället.

Undvik byst. 

Pilar som studsar och träffar skadar ej.

Kroppspoäng och skador

Du har 2 kroppspoäng (KP) i grund. Var träff i en lem skadar 1 KP. Du kan träffas i samma lem två  gånger. När du når 0 KP går du ner och kan inte längre strida. En träff i bålen skadar dig 2 KP.

När du når 0 KP väljer du själv om du blir medvetslös, ramlar ihop i plågor, eller kollapsar i utmattning.

Om du får förband kan du lunka dig ifrån platsen. Du får inte strida. Utan förband får du vänta tills dess att striden är över. Sen får du lunka där ifrån. Spela gärna dina skador. Tillbaka i lägret får du gärna lägga om dina sår eller be någon göra det. Det är dock inte ett måste.

När du nått 0 KP måste du tillbaka till lägret eller annan lugn plats, och vila minst 60 minuter. Efter det kan du bege dig ut i strid igen.

Rustning

Hjälm ger dig 1 extra KP universellt över alla träffområden. Med andra ord. Om du bär en hjälm i plåt har du 3 KP.

Plåtrustning skyddar där den sitter och kan absorbera 1 KP skada, efter en träff är den förbrukad för den striden. Plåt kan endast skadas av 2-hands vapen.

Brynja + gambeson, och läderrustning skyddar där den sitter och kan absobera 1 KP skada, efter en träff är den förbrukad för den striden. Dessa rustningstyper skadas av alla vapen.

Lättare rustning, så som läder eller endast gambeson skyddar ej. Men vi uppmuntrar till att man bär lättare rustning ifall man har möjlighet då det ser häftigt ut.