Viktig information

På grund av läget i världen och Sverige just nu så har arrangörsgruppen tagit beslutet att skjuta fram lajvet Heimland: Om kriget kommer. Vi tittar på ett nytt datum i detta nu och så fort vi får klartecken från markägaren kommer ni få veta när lajvet blir av. Trots att det känns jättetrist att det blir så här så kommer vi ta tillfället i akt och använda tiden till att göra ett extra bra lajv! Med förhoppning om att kunna ses i en nära framtid, varma hälsningar från arrangörsgruppen <3

Comments are closed.