Sökta roller

Bybor – som bybo lever du i Mårdala. Kanske har du det inte så gott ställt utan måste arbeta hårt dagen lång. Kanske bedriver du ett hantverk eller en handelsbod, du kanske arbetar som smed, bagare eller skräddare? Din roll kanske är läkekunnig, fältskär eller rent av barberare som med jämna mellanrum drar ut en tand eller två? Eller kanske ett mer akademiskt arbete kan passa, som t ex skrivare, lärare eller varför inte byns egna präst? Tjänar du måhända ditt uppehälle på värdshuset eller i byvakten? 

Det gemensamma för byborna är att de lever sina liv i en by som ligger nära grannlandet Västmark och att handelsleden som går rätt genom byn är viktig för alla på olika sätt. Efter den oroliga hösten, då ett rövarband från Västmark ställde till med oreda i trakterna kring byn, har det varit lugnare men det pratas fortfarande om rövarna på kvällarna i värdshuset. 

Kyrkans utsända – då Heimlands kyrka tagit del av uppgifterna om en anstående invasion har beslut tagits om att skicka ut sändebud runt om i landet för att mana lugn och få folket att inse vikten av att se till landets bästa. En mindre grupp lärda kvinnor och män från kyrkan har vid lajvets start precis anlänt till Mårdala för att övervaka rekryteringen till landets armé och se till att prästerskapet i byn vet hur kyrkan ställer sig landets kommande utmaningar.  

Flyktingar från Västmark – i Heimlands grannland Västmark är det oroliga tider. En av de fem hövdingarna, Venja Stenklo, har med sin klan Fyre gjort uppror i landet och dödat eller underkuvat tre av de övriga klanhövdingarna och därmed tagit makten över deras klaner. Den fjärde klanen, vid namn Rove, håller fortfarande stånd mot Fyre i de södra och bergiga delarna av Västmark men klanen är till sin storlek för liten för att vara något riktigt hot mot Fyre. Detta har lett till att många av Västmarks invånare har flytt sina hem och när lajvet börjar precis kommit över gränsen till Heimland. 

Rekryterare från huvudstaden Grimstad – ett större följe av finare folk från Grimstad har vid lajvets start precis anlänt. Dessa har som uppdrag att berätta för Mårdalas invånare om kung Walters påbud; att en från varje familj ska infinna sig hos sagda rekryterare för inskrivning i armén. I följet finns ansvariga soldater, liksom medföljande administrativ personal som ska övervaka att kungens påbud efterföljs. 

Adelsfölje från ätten Wimark – då Mårdala ligger i ätten Wimarks grevskap finns det möjlighet att spela ett följe med adliga personer som skickats ut av greven för att se så att rekryteringen i Mårdala skötts snyggt och rättvist. Och kanske för att visa upp för de ofrälse att man bryr sig om sina invånare? 

Tjuvgillen – i Heimland finns det tre olika kriminella gillen; Räven, Illern och Vargen. Under lajvet ser vi gärna representanter från alla tre gillen i byn. Då gillena använder sig av olika ljusskygga metoder att ta reda på information om vad som händer och sker i riket så vet de redan att oroligheter är att vänta. Frågan är bara hur de bäst kan dra nytta av det? Gillena är inte på något sätt vänner utan många blodiga sammandrabbningar har skett när de mötts. Men kanske kan det behövas en gemensam front nu i dessa oroliga tider? Eller är det bäst att hålla sig på sin kant? Kan Mårdala vara tillräckligt avsides för att kunna få till ett möte, de tre gillena emellan? 

Tillfälligt besökande i Mårdala – när saker och ting sker lockas allskönt folk till händelsernas centrum som flugor kring en koskit. Kringresande underhållare, krämare och annat löst folk har även de samlats i Mårdala för att kanske kunna tjäna en slant på byborna eller det fina folket från huvudstaden. 

Comments are closed.