Mårdala – lajvets spelplats

Lajvet utspelar sig i nordvästra Heimland, i den lilla byn Mårdala. Då Mårdalas huvudnäring kommer från den närliggande handelsrutten mot Västmark består näst intill hela byn av krämare och försäljare. Ofta tillhör dessa ett större handelshus och agerar endast filial. En del fulspel kan uppstå mellan dessa handelsidkare, men inga större incidenter har skett hittills. Det händer att dessa posterats i Mårdala mot sin vilja.

Utöver krämare bor många andra i byn såsom prästerskap, vapenhandlare, byvakt, värdshuspersonal, jägare, underhållare och läkekunniga. 
Alla i Mårdala försöker tjäna sig en hacka på handelsrutten och har för avsikt att hålla det så. Skulle något hota detta kommersiella lugn kan en hel del oheliga allianser slutas mellan parter för att skydda det gemensamma intresset. Stök och bråk innebär förlorad inkomst, bara tanken på detta får det att knyta sig i magen på byns affärsinnehavare. 

Större spörsmål och dispyter avgörs i byrådet.  Om du är bofast har du rätt att rösta och språka i byrådet. I Mårdala finns en byvakt som leds av en kapten. I händelse av brott är det kaptenens uppgift att även tjänstgöra som lagman. 
Den senaste tiden har varit något osäker.

Mårdala var för ett halvt år sedan ansatt av ett rövarband av västmarkare. Dessa rövare ställde till med oreda, överföll handelsresande och folket i Mårdala skickade desperata bud till huvudstaden om hjälp. Men innan hjälpen hann anlända lyckades byn få till en uppgörelse med rövarna och rövarna eskorterades till huvudstaden. Där visade det sig att de blivit utdrivna ur Västmark då de vägrat underkasta sig klan Fyre, en klan som tagit makten i Västmark och nu utgör ett reellt hot mot Heimland.

Comments are closed.