Anmälan av större grupper

Vid anmälan av större grupper, där anmälningsavgifterna ska betalas på faktura ( t ex grupper från församlingar), önskar arrangörerna få in anmälan i god tid. Kontakta arrangörerna vid ev. frågor.

Comments are closed.