Nybörjare eller erfaren, lajv handlar för oss alla om att sätta sig in i en annan persons liv. Du kan underlätta mycket för dig själv om du har en väll utarbetad rollbeskrivning (din bakgrund).
Nedan följer en lista över frågor till din rollbeskrivning. Tänk igenom dom och och svara på ett trovärdigt sätt så har du en god grund att bygga din karaktär ifrån. Var dock noga med att ha ett samband i svaren. Till exempel så är bond-pojken Lars väldigt osannolikt världsmästare i svärd.

Namn:
Art:
Ålder:
Födelseplats
Föräldrar:
Föräldrarnas livnäring:
Syskon:
Syskonens livnäring:
Övrig släkt:
släktingars livnäring
Relation till familjemedlemmar och släktingar:

Hur ser din uppväxt ut:
Hur ser din karaktär till sin uppväxt:
Nämn minst 3 st händelser som har påverkat din karaktär:
Har du några vänner eller fiender:
Vilken religion bekänner du dig till:
Hur pass troende är du:
Har du någon erfarenhet till regenten/ adeln:
Vad tycker din karaktär om regenten/ adeln:
Är din karaktär fanatisk inom något område:
Vad anser du om kärlek och otrohet:
Hur ser du på lögn, stöld, tortyr och trälar:

Vad är din karaktär rädd för:
Vad gör din karaktär glad:
Har din karaktär några ovanliga kunskaper:
Äger din karaktär något ovanligt:
Reser din karaktär mycket och hur långt iväg befinner han sig då:
Kan du slåss och i sådana fall hur:
Din karaktärs erfarenhet av ören:
Är du skriv och läskunnig:
Hur pass räknekunnig är du:
Är du allmänbildad:


Svara på frågorna med omsorg, och spela på det under lajvet så kommer din karaktär ge dig ett händelsefyllt och roligt lajv!