Abderon: Gryningstid

Abderon: Gryningstid 

”I ändlösa nätter stod jag ensam vid muren medans mina vänner dog i farsot eller svält tills jag hörde Uijins röst kalla:

Finn det magiska svärdet

Res snabbt över landet

För att hitta staden begravd djupt under sanden

Sök efter en man som kan välsigna ditt hjärta med stål

Det är nyckeln till att döda odjuren

Du är den som kommer att förbli stark.

Och under månens ljus skapa ett nytt rike.

Nu har jag i snart ett år letat i Hrraks Öken och jag känner hur hopplösheten krypande ta över min själ. Min herre, Min arma herre förlåt mig….”

Backamo:

Det tycks ljusna och ett uns av hopp växer i själarna hos Abderons barn. Trots att man i byn Backamo, i mellersta Abderon, har nåtts av nyheten att adeln inte kunnat enas om vem som ska företräda Abderons barn i det nyinstiftade rådet och att avsaknaden av en markgreve har påverkat deras tillvaro, så har byborna börjat hämta sig från höstens kaotiska händelser.

Visserligen har Backamos inblandning av rådets skapande gett byn rättigheter att idka handel och sänkta markskatter. Det har dock inte bara gjort nytta, då allt fler lösdrivare och folk från närliggande byar söker sig till platsen.

Kort information om läget i landet:

  • Svartbloden verkar ha dragit sig tillbaka från muren och anfallen är mest sporadiska vilket gör att In Ferothi samt systrar kan gemensamt återbygga och befästa försvaret.
  • Adeln är fortfarande handfallna efter Konung Törnhjärtas bortgång
  • De alla legokompanier som dyker upp gör att allt fler Adel och rika köper sig egna trupper
  • Det nyinstiftade krigsrådets legitimitet ifrågasätts starkt från många håll.
  • Anarkins vindar blåser starkt i Abderon och hjältar måste kliva fram innan allt är förgäves

INSTÄLLT p.g.a lågt antal anmälda deltagare

-Kampanjeinformation- -Dräktskick- -Sökta Roller– -Anmälan- 

-Regler- -Praktisk information-

 

 

 

 

Kommentera