Regler

1940: En Svensk TigerPraktisk informationSökta rollerScenarioStämningstext: IngenjörenStämningstext till 1938: Pyrande GlödValuta, mat och dryckInspirationKläder och utrustningReglerArrangörernas visionArrangörskontakt

Döden
De enda dödsfall som kan inträffa är sådana som är överenskomna med arrangörsgruppen före lajvet. Då bestäms det hur det ska gå till.

Skador/Läkning
En roll få skador av olika anledningar, finns det läkekunniga på plats kan rollen få hjälp med omplåstring. Då detta är ett lajv som inte innefattar regelrätt strid, som på t ex fantasylajv, är inte rollen direkt hindrad att delta i intrigerandet under läketiden men spel på sina skador uppskattas.

Vapen
Mängden vapen på lajvet är mycket begränsad, meddela i anmälan om du vill bära vapen så tar arrangörsgruppen ställning till önskemålet.
Vapenkontroll kommer att ske vid incheck, arrangörernas bedömer vapentypens utseende och säkerhet, att skicka in en bild i förväg kan vara lämpligt.
Vapen får inte visas upp utomhus då villan som lajvet utspelas i ligger i en park där utomstående promenerar.

Skjutvapen
Tidstypiska replikavapen är tillåtna, dock ska airsoftvapen INTE vara laddade. Licenspliktiga vapen får inte förekomma.
Skjutvapen kan endast användas som hot, de får inte användas, se avsnitt döden ovan.

Knivar
Bluntade bofferknivar är tillåtna.
Knivar får endast användas som hot, se avsnitt döden ovan.
Batonger, blydaggar och liknande vapen som används att slå med ska vara tillverkade som boffervapen.
Personer går att knocka genom att man slår dem lätt i huvudet och tyst säger ”knock”.
En knock resulterar i ca 10 minuter medvetslöshet. Om den knockade innan slaget ser anfallaren minns man vem som slagit. Om slaget kommer bakifrån kan man självklart inte avslöja vem som anfallit.

Droger
Droger kan förekomma. Endast de som fått godkänt av arrangörerna i förväg får använda droger. Effekten av aktuell drog ska informeras till den som utsätts.

Alkohol
Alkohol är tillåtet och serveras på lajvet. Egna drycker får inte tas med till lajvet.
Säkerhetsansvarig och huvudarrangör kan avhysa en deltagare som bedöms så onykter att denne stör lajvet eller inte kan uppträda säkert.

Kommentera