Brödraskapet

Brödraskapet

Historia

Efter en tid på tronen började Törnhjärta bli frustrerad över att aldrig få tillräckligt med sanningsenlig information. All korrespondens och alla rapporter gick via rådgivare och administratörer vid hovet, och känslan av vanmakt var påtaglig. Inkvisitionen fungerade hjälpligt men främst mot folk som öppet uttryckte misstycke för kungen och hans vilja, och om inte adeln i hans närhet själva kunde tjäna på det angav de sällan en blåblodig broder eller syster. Under en konversation med Markgreve Oxenfält över ett parti schack skojade de om hur de enda man kunde lita på i landet var de kriminella. Allt eftersom vinet flödade och blickarna blev dimmigare kläcktes idén om att utnyttja de som tjuvlyssnar och begår brott till något gott. Ett slags brödraskap där den information som det viskades om i köken på slotten och i handelsbodarna längs torgen skulle nå upp där den kunde förvandlas till handling. När Oxenfält tackade för sig och gick till kvällsbönen trodde han att det skulle stanna vid fyllesvammel, men några dagar senare besökte kungen honom på hans borg. Under ett förtroligt samtal gav kungen ordern om att detta brödraskap skulle startas och att Oxenfält, som en av de få män han litade på, skulle vara den som organiserade det hela.

Markgreve Oxenfält var brydd över den komplicerade uppgiften. Det kungen hade bett honom göra stred mot hans heder, men samtidigt var han tvungen att genomföra kungens önskan. Försjunken över sitt schackbräde började så en plan smidas. En strikt hierarkisk organisation började ta form, med syfte att jobba för Abderons och Kung Törnhjärtas väl.

Hierarki

Kungen                  den nu avlidne Törnhjärta
Drottning                  1st i hela landet
Biskop                  1st/stor stad (stationerade i Toria, Abderon och Hrrak), 1st vid muren                                     samt 1st/hertigdöme. Totalt 8st
Torn                  4-5st/Biskop
Löpare                  Okänt antal
Bonde                   Oändligt antal

Varje hierarkisk nivå känner till det tecken som de på nästa nivå bär samt samtliga tecken som de som är under en bär. Alla förutom Bönderna känner till att de i förlängningen arbetar för Törnhjärtas vilja.

Respektive hierarkisk nivå

Kungen är som tidigare nämnts känd av alla förutom Bönderna. Han grundade Brödraskapet i en tid av instabilitet men insåg ganska snabbt att det, förutom mot yttre fiender, gick att utnyttja mot fiender i de egna leden. Brödraskapets spionnät har vuxit snabbt och nu finns det få kriminella i landet som inte på något sätt ingår i nätverket.

Den första Drottningen var Markgreve Oxenfält. Vid hans hastiga bortgång utbröt ett mindre krig i den undre världen, men då nätverket inte hade hunnit växa sig så stort räckte det med att kung Törnhjärta utsåg en annan för att lugnet åter skulle lägga sig. Sedan Oxenfält har Drottningen varit okänd för alla utom Biskoparna. Drottningen är, utan tvekan, en person som stått kungen nära och haft en naturlig plats vid hans hov.

Även Biskoparna känner sig hemma vid hoven och kan vara antingen blåblodiga eller i någon annan slags förtroendeposition. De är sällan militärer till yrket då det skulle innebära att de spenderar för mycket tid utanför hoven. Biskoparnas roll i Brödraskapet är spioneri i de högre samhällsskikten. Utöver det tar de emot rapporter från Tornen som de sållar, sammanställer och sedan rapporterar vidare uppåt. De har också som uppgift att styra adeln åt det håll som Drottningen har gett order om.

Tornen är ofta värdshusvärdar, knektar, handelsmän eller sjömän till yrket, men de kan egentligen ha vilket “normalt” yrke som helst så länge det är bland folk. Deras primära syfte är att insamla information och rapportera uppåt till sin Biskop. Ofta har Tornen, med hjälp av både Löpare och Bönder, egna småkriminella företag vid sidan. Genom deras samröre med Brödraskapet riskerar de sällan några värre straff än fängelse eller straffarbete.

Längst ner bland de “invigda” finns Löparna. De har ofta “vanliga” arbeten men kan också vara helt och hållet yrkeskriminella. Bland Löparna finns de som utför grovjobbet i Brödraskapet; halsskärarna, stråtrövarna, rånarna, kidnapparna och utpressarna. Även dessa håller öron och ögon öppna och rapporterar uppåt om det skulle dyka upp något, men deras primära uppgift är att lyda de order som kommer uppifrån.

Bönderna är helt oinvigda och känner inte till någon annan än deras närmste Löpare, och då ofta bara till utseendet. De är småtjuvar, fyllon, prostituerade eller vänsterprasslande äkta män eller kvinnor, folk som Löparna någon gång har fått en hållhake på och nu utpressar tills de inte längre är till nytta och då dödar. De vet i de flesta fallen inte ens om att de är en del av en organisation.

Tecknen

För att man ska veta att man pratar med en person som ingår i brödraskapet har alla en symbol eller ett tecken som visar ens tillhörighet. Respektive hierarkisk nivå har ett eget tecken och det tecknet är känt av samtliga nivåer över ens egen, men man känner bara till den över en som är närmst en själv (är man Torn så känner man till Biskopens tecken men inte Drottningens. Man känner också till de som är under en, dvs. Löpare).
Bönder saknar helt tecken då de personligen känner eller känner till “sin” Löpare.

Kommentera