Sökta roller

Kontakta intrigarr Martin Jonsson vid frågor rörande de sökta rollerna eller om du har funderingar kring att spela något helt annat. Värt att notera är att antalet medlemmar för var grupp är endast ett estimat.

Kommentera