För svartblod till Abderon: Mörker

OBS! Följande info är endast till för lajvare som tänker spela svartblod på Abderon: Mörker, det är saker som inte gemene man i Abderon känner till! Se “allmän svartblodsinfo” bland den andra kampanjeinfon!

Abderon logga

Comog marscherade envist vidare. En orch bland ett sextiotal andra. Bara en krigare i ledet.
Hans kängor skavde och hungern rev i magen, fältransonerna var knappa. Men i hans bröst brann hatet och stridslusten. Han skulle delta i ett anfall mot en utbrytargrupp som försökt sig på att bygga ett befäst läger öppet ute på slätten. Hur kunde de tro att de skulle kunna stå emot?
Vilket vansinne!
Comog visste att de själva var många fler än utbrytarna och skulle de, mot all förmodan, misslyckas så skulle Zarugh bara skicka en starkare här för ett andra försök. De smutsiga små svinen hade ingen chans. Att de bara vågade förneka Zarughs makt! Comog kunde inte ens försöka förstå hur de tänkte. Hans mentala spärrar var för starka för att låta honom röra vid upprorstankar och hans rädsla för att gå emot sin herre var för stark. Zarugh såg allt, visste allt.
Istället kanaliserade han sin smärta och frustration i hat och förakt för fienden.
”Mat gurobi armaukûr!” vrålade han. ”Död åt våra fiender.”
Spridda rop i ledet svarade honom. Han fann tröst i att veta att han var en i en mäktig här. Under en stark anförare. Och deras order kom från Zarugh själv. Comog hade aldrig i hela sitt liv känt sig såhär trygg. Vad gjorde det att vinterkylan klöste hans kinder? Vad gjorde det att remmarna på hans svarta rustning skar in i halsen? De skulle ut i strid!

Han ägnade en flyktig tanke åt möjligheten att han blev dödad i striden, men tanken skrämde honom inte. Att dö i en strid vars själva syfte var att försvara Zarughs makt och ära var den bästa död en orch som han kunde hoppas på. Dog han bara i ett ärligt försök så skulle kanske hans efterliv i alla fall inte bli så illa. Inte i närheten av vad det blev om han dog en feglings död i alla fall. Och inte i närheten av hur hemskt det skulle bli för förrädarna de nu skulle göra av med. De skulle efter sin död torteras i Zarughs fängelsehålor i all evighet.
Han var inte ensam om sina tankar.
”Guri vûrasatub tak bûbârzi!” vrålade någon, ett par orcher fram i ledet. ”Vi ska slakta dem som grisar.”
Comog log brett. Vad kunde vara bättre än det här?
Svartblodsinfo Mörker

Domedagsboken

Att skriva svartblodsroll

Svartblodsansvarig: Lillith Mattson, dolly_dark@hotmail.com

Kommentera