Aktuellt i Abderon

Abderon logga
Det började i det svarta landet. Vad som egentligen hände är det ingen i Abderon som vet, mer än att det snart spreds en farsot kring muren, en farsot som dödade såväl människa som svartblod som de annars så odödliga alverna. De enda som helt stod emot smittan var de röda systrarna. Sjukdomsförloppet var som följande: efter några dagars inkubationstid så blev den sjuke först omväxlande kall och varm och hamnade därefter i en slags feberkramp med oförmåga att kontrollera den egna kroppen. Därefter slog det upp stora bölder överallt på kroppen och då var man inte mer än några timmar ifrån att tas av döden. Som regel tog det ungefär två-tre dagar från den första frossan till att man låg lik.

På båda sidor av muren travades liken och sorgeklockorna från kyrkorna nära muren i Abderon slutade nästan aldrig ringa. Vissa av Abderons barn och vissa alver visade sig immuna mot smittan och man lyckades hålla muren något sånär, i synnerhet som även svartbloden drabbades av sjukdomen. När farsoten efter någon månad tycktes mattas av i sin spridning tog kung Törnhjärta det ödesdigra beslutet att fara till muren för att gjuta mod i de kvarvarande stridande, vilket för hans egen del ledde rakt till fördärvet. Han avled några dagar efter att ha återvänt till sin bostad i Toria. Innan han gick bort höll han råd med några av sina närmaste män, adelsmän, och denna dumhet gjorde att många av de finare släkterna gick bort senare, även de. Nu är det ungefär ett halvt solvarvs tid sedan kung Törnhjärta gick hädan och landet har ännu inte hämtat sig ifrån chocken och nu är det så att landets vanliga styrning är helt satt ur spel.

Kaoset som följde på konungens död ledde till att Uijinkyrkan bestämde sig för att försöka ta makten i landet. Inget enar ett folk som en gemensam kris, och det Högsta Prästerskapet bestämde att det runt om i Abderon ska hållas en rad väckelsemöten för att blidka Uijin och låta folket lära av sina misstag och även göra bot för dem. Enligt kyrkan så är farsoten vid muren Uijins straff till Abderons barn för att de alltför länge krigat inbördes och alltför mycket glömt bort hotet ifrån det Svarta Landet. Abderons barn har tvingats att skänka stora delar av sina ägodelar till Uijinkyrkan och på många sätt förnedra sig för att göra bot.

Men, som alltid när en kyrka tar hårdare tag, dyker det upp röster som säger emot och protesterar. Så även i Abderon. Det har under några månvarv gått rykten om att det i hemlighet har grundats en ny kyrka som kallas just för ”Uijins Nya Kyrka” och att grundarna anse sig på ett mer rätt sätt än tidigare tolka Uijins vilja. Dock är det emot lagen att gå emot den gamla kyrkan och inkvisitionen har gett sig ut för att tillfångataga och förhöra grundarna till denna nya kyrka.
I Backamo har man sedan den ödesdigra dagen då man blev informerad om konungens död försökt att leva på, men ångesten är ständigt närvarande och när man dessutom ofta får höra om och av svartbloden som springer i skogarna så fruktar man ständigt för sitt liv. Det sägs att många svartblod tog sig igenom muren när farsoten härjade som värst. Folket tror att smittan kom just ifrån svartbloden och betraktar dem som vandrande smittbomber som dödar var och en som kommer nära dem. Det sägs att den som spiller svart blod snart kommer att då och man vågar därför inte ens döda dem när de hotar, utan man ger dem i regel det de ber om när de kommer in i byarna.

Dessa väckelsemöten som hålls runt omkring i landet har nu nått till Backamo och i skiftet mellan den tionde och elfte månaden så ska det nu fördrivas mörker. Alla i närheten uppmanas att komma och rena sina själar och upplyfta sitt sinne ur kaoset som nu råder.

Kommentera