Regler Abderon: Mörker

Abderon logga

Börja med att läsa reglerna för arrangemang som Pegas som förening har satt upp, dessa hittar man här: https://www.pegas.nu/regler.pdf Vissa är samma som för lajvet, var noga med att läsa båda delarna!

Allmänna säkerhetsregler:

Om någon under lajvet skulle ropa ”hold” så innebär det att lajvet pausas pga. att något allvarligt har inträffat, t.ex en riktigt allvarlig skada eller en eldsvåda. Man bryter inte för mindre händelser, så ropar någon ”hold” så är det viktigt att alla genast lyssnar på vad som händer. Det är bra att om man tvingas ropa ”hold” också förtydligar vad det handlar om, t.ex. ”Hold, skarp skada!” eller ”Hold, brand!”

Vid brand, ring 112 och uppge lajvet i Loppetorp så vet räddningstjänsten vart vi är.

Bilparkering får endast ske där arrangörerna säger att man får parkera för att inte blockera brandvägar in i byn.

Eldningsförbud råder över hela området, med undantag för de eldstäder som arrangörerna godkänt. Var mycket försiktiga när ni hanterar eld, speciellt i närheten av tält och byggnader.

Smällare och andra eldeffekter är förbjudna på lajvet om man inte har fått ett specifikt tillstånd av arrangörerna. Ett sådant tillstånd gäller inte under några omständigheter i tät skog eller i närhet av strid.

Brandsläckare finns vid värdshuset men det ska alltid finnas minst två spannar vatten vid varje eldstad. Om man har en lykta, ett ljus eller ett spritkök i sitt läger måste man även ha vatten där. Om man har en kamin i sitt militärtält måste där alltid finnas en eldvakt så länge kaminen är tänd och varm, och eldvakten måste ha minst en spann vatten och en vass kniv (väldigt viktigt!). Ta reda på hur kaminen fungerar om det är första gången den används av er.

Alla lyktor och facklor som arrangörerna placerat ut är stationära (och får alltså inte flyttas). Vill man ha ljus så får man ta med det själv, observera att fotogenlyktor och facklor är FÖRBJUDNA på grund av brandrisken.Däremot får man gärna ha vanliga ljus eller blockljuslyktor.

Alkohol och droger är förbjudna på hela lajvet, i värdshus såväl som i alla läger, in som off. Ingen alkohol eller några droger utöver nikotin får under några omständigheter drickas eller förtäras, och märker arrangörer att någon druckit/är full/påverkad så kommer denne följas ut från området.

Man är inte välkommen tillbaka till lajvet om man bryter mot reglerna och det kommer på senare möten tas upp om man överhuvudtaget kommer att vara välkommen tillbaka till Pegas område. Kort sagt, ett brott mot våra regler ses som mycket allvarligt.

När lajvet är slut är det upp till respektive grupp att se till att lägret där ni bott i är lika rent som de var när man kom dit. Sopor och skräp tar man med hem för att slänga det där. Ta gärna med sopsäckar för att underlätta för er själv!

Man får absolut inte förstöra skogen, hantera den mer respekt. Man får inte ta granris till sin bädd om det inte redan är nedfallet och dött och man får inte hugga ner träd eller grenar.

Inlajvregler:

Knock: Att bli nedslagen inlajv. Man blir knackad på axeln, i huvudet eller på ryggen och personen som gör det säger samtidigt ”knock”. Den som blir knockad svimmar och trillar ihop på marken och vaknar en liten stund senare, 5-10 minuter, med minnesförlust eller suddiga minnen kring vad som hände ca 15 minuter innan överfallet. Man kan alltså inte identifiera personen som knockade en. Var hyggliga om ni ska knocka – det är ganska elakt att knocka någon som står i lera, nära vatten eller en man som står och utför sina naturbehov. Kort sagt, spela schysst.

Att döda någon inlajv: Lajvkaraktärer kan dö, antingen i strid, genom att bli förgiftade, offrade, snittade eller sjuka. Vill man döda någon inlajv är det bra att man först kontrollerar med arrangörerna att det är okej, annars finns risken att arr i efterhand inte godkänner mordet utan att personen bara blir skadad och överlever. Vilket är tråkigt om man lägger ner energi på att döda någon snyggt. För att se hur de olika sätten att dö på går till, se nedan.

Snitt: Ett sätt att bli dödad på inlajv är att få halsen avskuren, dvs. bli snittad. Det som händer då är att någon för en bofferkniv längst med halsen på sitt offer och säger ”snitt”. Man trillar då omedelbart ihop och dör/svimmar (om arrangörerna ännu inte godkänt snittningen).

I strid: Om man i strid får ett svärd igenom hjärtat eller en pil i magen så dör man med största sannolikhet. Spela på vad som känns troligt!

Att bli förgiftad: Om man får i sig ett gift så kommer personen som förgiftat dig att berätta för dig vad det är och hur det kommer påverka dig. Om du har druckit ett gift som är dödligt finns det ingen väg ut – din karaktär dör. Det är inte okej att bli förgiftad men välja att inte spela på det.

Sjuk: Om det sprids en sjukdom så kan det hända att din karaktär blir smittad, och i vissa fall kan karaktären dö.

Att bli utsatt för magi: Om någon inlajv skulle utsätta dig för magi så kommer hon eller han (med största sannolikhet en hon) att innan magin berätta för dig vad som kommer hända. Om någon har bestämt sig för att förtrolla dig så kan du inte spela bort det, du måste agera på det. Känns det svårt, prata med personen ifråga om hur du ska göra.

För samtliga deltagare till Abderon: Mörker gäller det att ha en extrakaraktär förberedd. Om man skulle dö är det bra att kunna byta till en redan färdig karaktär, byta kläder och på så vis kunna lajva vidare även om det värsta händer den förra karaktären. Har man inte möjlighet att byta kläder kan man i förhand förbereda en tygbindel att knyta runt ena armen om man byter roll.

Lajvmynt, gift, motgift, droger, kartor, brev, magiböcker, magirullar etc. samt saker som tillhör lajvet får stjälas inlajv. Observera att inga vapen får stjälas! Allt stulet återlämnas till arrangörerna vid utchecken efter lajvet.

Stöld får endast ske från inlajvläger, det är förbjudet att gömma föremål som är viktiga för lajvet i ett offlajvläger.

Regler för vapen och rustning

På Mörker så kommer boffervapen att användas. Alla boffervapen ska kontrolleras i samband med incheck. Underkända vapen beslagtas och återfås vid utcheck. Kom dock ihåg att bara för att ditt vapen blivit godkänt betyder det inte att du är befriad från ansvar. Det är fortfarande ditt jobb att använda vapnet som du ska och att kontrollera det under lajvet.

Svärd, yxor, klubbor och andra vapen med stomme måste vara försedda med ett stopp vid spetsen av stommen (det är för att stommen inte ska kunna tränga igenom skumplasten om man till exempel råkar stöta med vapnet eller trillar över det och det är också för att stommen inte ska äta sig igenom med tiden) och stommen får inte ligga så nära ytan att den känns igenom.

Vapnet måste vara stadigt nog för att kunna bära sin egen vikt utan att vingla för mycket. Det är extra viktigt för långa vapen. Vapnet måste samtidigt vara mjukt och flexibelt nog för att inte göra någon riktig skada, även om slaget tar hårt.

Med vapen med stomme får man inte sticka, bara hugga. Sticka får man göra med dolkar utan stomme, sk. ”sladderdolkar”

Pilbågar och pilar:

25 pund gäller som maxgräns för dragstyrka. För pilar gäller att spetsen måste vara för stor för att  kunna tränga in i en ögonhåla.

Inuti bofferspetsen måste det finnas ett stopp som hindrar pilskaftet från att tränga igenom vadderingen när pilen träffar något. Det är lajvarens ansvar att veta hur det stoppet är konstruerat på just dennes pilar, eftersom det inte går att se det vid en vapenkontroll. Plast- metall- och kombinerade stopp är oftast bra. Trästopp är inte godkända.

Spetsen måste sitta fast bra vid pilskaftet. Det ska vara riktiga pilskaft, inte blompinnar eller liknande. Styrfjädrarna måste sitta fast ordentligt och göra sitt jobb.

Lajvaren måste själv kontrollera sina pilar under lajvets gång, utöver vapenkontrollen vid incheck. En pil som är skadad måste omedelbart läggas undan. Har du möjlighet bör du lämna pilen till en arrangör för att undvika att pilen kommer i spel igen av misstag.

Boffervapen och minusgrader

Vissa limtyper som används till boffervapen tål inte minusgrader. Den vanligaste ”skurken” är vanligt kontaktlim. Bygger du själv så läs på förpackningen. Det står för det mesta vad limmet tål för temperaturer. Vissa andra material som förekommer i boffervapen kan också påverkas av kyla och bli hårdare än vanligt. På ett lajv som det här är det därför extra viktigt att du själv kontrollerar dina vapen regelbundet under lajvets gång.

Rustningar

Läder skyddar mot lättare hugg och gör att du klara dig från ytliga sår från hugg som tar lite halvdant. Härdat läder tillsammans med vaddering kan skydda dig från lite hårdare hugg.

Ringbrynja skyddar dig mot direkta hugg, så att du inte får skärsår eller krosskador, men du kan fortfarande bli öm i området där hugget tagit och det är inte säkert du kan fortsätta strida direkt.

Plåt skyddar mot direkta hugg och om du har tillräckligt med vaddering under kan du gå skadefri. Hade du det inte blir du inte skadad, men fortfarande öm.

Vadderingens jobb är att fördela lasten från hugget eller sticket på en större yta. Vadderade rustningar i sig ger visst skydd mot stick och pilar och skyddar dig från lätta hugg.

Rustningen skyddar bara där den sitter och bara för en smäll per stridssituation.

Är du i stidens hetta osäker på om hugget du just fick skadade dig eller om rustningen tog det, så spela som om du blev skadad. Hellre det och att du efteråt inser att du inte var så svårt skadad som du trodde än andra lajvare blir irriterade för att du inte tar dina träffar.

Alla rustningar måste gå igenom kontroll vid incheck för att bedömas som säkra, både för bäraren och för andra lajvare. Det få inte finnas några vassa utstickande hörn, spetsar eller kanter.

Rustningar måste vara lämpliga för ändamålet. Vi tillåter inte SCA-rustningar med silvertejpslagningar och liggunderlagsvadderingar lika lite som vi tillåter plastharnesk. Rustningarna lyder under samma regler som vanlig lajvutrustning. Den ska passa in kampanjen och passa till rollen som bär den. Inget fuskskinn, ingen aluminiumplåt, ingen plast och, bara för att ha det sagt, inga flärptabarder i lakansväv. Plåtdelar måste ha en godstjocklek som är tillräcklig för att delen ska hålla formen bra.

Av säkerhetsskäl kommer vi det här lajvet att kräva riktiga nitar i rustningarna på alla ställen där lasten är stor eller där det blir farligt ifall nitarna släpper. Helst ser vi såklart riktiga nitar överallt, men allra minst kräver vi det på plåtrustningar, tunga rustningsdelar, remmar och spännen. Det är rustningskontrollen vid incheck som har sista ordet, men det går bra att höra av sig i förväg och fråga om du är osäker på din rustning.

Nitarna vi gillar är solida nitar i lämplig metall och grovlek för ändamålet. Mot läder ska antingen nitskallen eller nitbricka användas. Nitarna ska vara ordentligt islagna och det får inte finnas vassa kanter.

Nitar vi ogillar är dubbelnitar, popnitar, rörnitar och andra moderna motsvarigheter.

Sköldar:
Sköldar måste ha en vadderad kant. Vill man så kan man vaddera hela sköldens framsida, men det är inget tvång. Man får inte slåss offensivt med sköldar. Skölden används bara för att parera eller blockera motståndarens vapen. Om en motståndare själv trycker eller knuffar på din sköld får du hålla emot och fösa tillbaka, men inte slå.

Skölden är inget vapen och kan inte göra någon KP-skada.

För sköldbucklor eller andra förstärkningar i plåt gäller samma regler som för övrig rustning. Godstjockleken måste vara tillräcklig för att plåten ska hålla formen, den ska vara fastsatt ordentligt och det får inte finnas några vassa kanter eller spetsar.

På förekommen anledning:

Blankvapen får användas som ren rekvisita. Ett blankvapen får inte dras i en stridssituation och inte heller användas för att hota med.

Detta gäller även träningssituationer. Även om de lajvare som vill träna har stenkoll på säkerheten så kommer inte alla andra lajvare omkring dem att ha det. Så blankvapen ska alltså bara ses som ren prydnad och får inte blandas in i själva spelet. För att undvika missförstånd bör blankvapen läggas undan i situationer där risken för strid är stor.

 

Stridssystem

Tänk dig att ett KP motsvarar kroppens förmåga att hålla sig vid liv trots en allvarlig skada. Även om man kan överleva och repa sig med tiden kan man antagligen inte slåss medan man är svårt skadad.
Bara en riktig träff ger KP-skada. Men kom ihåg att spela på lättare skador ändå. KP-systemet är inte som en health-bar i ett tvspel där du kan köra tills den är slut och sen är du död, utan ska bara ses som ett sätt att illustrera hur mycket olika varelser tål i förhållande till varandra. Det viktigaste är aldrig hur många KP du har utan hur du spelar din roll.
Fortsätt inte att slå på en lajvare som redan lagt sig. Den kommer inte slåss mer den här striden ändå. Känner du att du inte kan låta den vara så välj hellre att tillfångata den eller något sånt. Det ger mer att spela på för alla inblandade. Om du har anledning att döda rollen och bestämmer dig för att snitta den, så hämta en arrangör efteråt som kan bekräfta snitten så att den snittade lajvaren vet om rollen lever eller ej.
Tänk också på att ge nergjorda lajvare en chans att slinka undan diskret efter att situationen är över.

En människa klarar inte hur många smällar som helst, så får du en bra träff, lägg dig. Känner du att din roll är tillräckligt ilsken, fanatisk eller självdestruktiv så kan du möjligen vänta med att lägga dig till andra träffen, men då är du rejält skadad och är sen ur stridbart skick resten av lajvet, möjligen döende.
Det samma gäller för alver. Lägg dig på första träffen. Om det är en extrem situation där då slåss för mer än ditt eget liv kan du möjligen stå någon träff till.
Vättar av alla de slag är klena och fega små stackare, så de lägger sig alltid på första träffen, även om det är en ganska lös träff. Undantaget är Illvättar. Deras stridslust kan få dem att fortsätta slåss tills de är mycket värre däran, särskilt om någon hetsat dom.
Orcher är sega och klarar att fortsätta upp till två ordentliga träffar på natten, en på dagen.
Uruk-hai står för två ordentliga när som helst på dygnet.
Troll är sega och envisa och kan ta ett stort antal träffar innan de lägger sig. Deras långsamma reaktionsförmåga och tjocka skinn gör att de inte alltid vet själva hur illa skadade de är. Därför kan ett troll ta hårda smällar motsvarande alla sina KP.
Att lägga sig är alltså inte automatiskt lika med att ha förlorat alla KP.
Det tar ett dygn att läka efter en alvarlig skada (1KP). Har man fått mer än en kommer man inte läka tillräckligt för att kunna slåss resten av lajvet. Skadan börjar läka när man fått hjälp av ett slag eller annat.
Spela på skador. Behåll bandage på så länge som skadan är aktuell och försök komma ihåg att du har ont. Man hugger inte ved med ett djupt jack i armen, man dansar inte på värdshuset med ett krossat smalben. Tänk också på att vissa roller kan vara ovilliga att slåss igen, även om de bara fått lätta skador.

KP:
Människa: 1-2
Alv: 2
Vätte: 1-2
Orc: 2 på dagen, 3 på natten
Uruk-Hai: 3
Troll: 4-6

Träffytor.
Du får slå mot hela kroppen med några undantag.
Hals och huvud är totalförbjudet. Likaså händer.
Det är också förbjudet att slå mot skrevet på en man och en ganska dålig idé att göra det på en kvinna också. På samma sätt bör du undvika att slå över brösten på en kvinna, särskilt en orustad sådan. Armbågar och knän är också bra om man undviker att slå direkt mot. Den här bilden illustrerar detta. Rött = totalförbud, Rosa = bör undvikas.

träffar

 

Kommentera